Vilkår for Sørlandet Båtføreropplæring AS

Kursets innhold
Ved påmelding av kurs i Båtførerprøven vil Sørlandet Båtføreropplæring (SBFO) levere teoretisk undervisning i pensum som er nødvendig for å fullføre og bestå eksamen i Båtførerprøven. Det forutsettes også egeninnsats i form av forberedelser og deltakelse på alle kursets undervisningstimer for at eksamen skal bestås. Kurset gjennomføres på 8 timer, hvor siste time brukes til eksamen.

Eksamen gjennomføres på nett og det er Norsk Test AS som er ansvarlig for eksamens innhold og gjennomføring. Norsk Test AS er også ansvarlig for utstedelse av Båtførerbevis til de som har bestått prøven. SBFO er ansvarlig for at eksamen gjennomføres på riktig måte. Dersom en kursdeltaker ikke består eksamen vil vedkommende kunne følge nytt kurs hos SBFO kostnadsfritt. Eksamensavgift til Norsk Test for ny prøve tilkommer.

Angrerett
Påmelding til kurs hos Sørlandet Båtføreropplæring er bindende etter påmeldingen er registrert og betalt. Agrerettloven for kjøp av tjenester gjelder. Dersom en påmeldt er forhindret av å delta på kurset påmeldingen gjelder for, vil den påmeldte kunne endre påmeldingen til et annet kurs dersom endringen er registrert senest 48 timer før oppstart av kurs. Dette forutsetter at det er ledig plass på kurset det ønskes endres til. Kursavgift vil ikke tilbakebetales dersom kursdeltaker ikke møter opp til kurs.

Avmelding
Ved avmelding av kurs inntil 14 dager før oppstart, tilbakebetales påmeldingsavgiften, minus et avmeldingsgebyr på 20%. Ved avmelding senere enn 14 dager er avmeldingsgebyret 50 % av kursavgiften. Ved sykdom, dokumentert med legeerklæring, betales ikke avmeldingsgebyr.

Informasjon
Informasjon om kurs, kursdager, dato, klokkeslett, kurssted og pensum finnes på nettsiden www.sbfo.no. Ved påmelding vil den påmeldte få en e-post til den e-postadressen som er registrert ved påmelding med praktisk informasjon.

Akseptering av vilkår
Vilkårene for SBFO anses som akseptert når boksen «Jeg akseptere vilkårene» er krysset av.

Pris
Pris for deltakelse på kurs i Båtførerprøven er kr. 1.800,-. Pris for foresatte til påmeldt kursdeltaker er kr. 1.400,-. I tillegg kommer en avgift til Norsk Test AS for gjennomføring av eksamen og utstedelse av Båtførerbevis, på kr. 704,-. Dersom eksamen ikke blir bestått, kan kandidaten følge nytt kurs hos SBFO kostnadsfritt. Ny eksamensavgift på kr. 371,- tilkommer.

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse elle avlysning av kurs
Dersom kurs blir avlyst vil kjøper få tilbud om nytt kurs annen dag, med en kompensasjon på kr. 350,- i rabatt.  Dersom det ikke er ønskelig å delta på kurs på annen dag, vil kjøper få refundert påmeldingsavgiften i sin helhet.

 

Vilkårene er oppdatert og gjelder fra 1/1 2017.